Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Metsäalan tekniset Ähtäri ry (Ähtäri)

Toiminta / elinvuodet:1931-1976
Historia:Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 1931. Yhdistys purettiin 1976 ja sen jäsenet siirtyivät Metsäalan Tekniset Etelä-Pohjanmaa ry:n jäseniksi.
Muut:
Rajavuodet:1931-1976
Tietosisältö:Arkisto sisältää kattavasti asiakirjoja.
Määrä:0,13
Käyttörajoitukset:Jäsenluetteloissa, kirjetoisteissa, muutosilmoituksissa ja jäsenmaksuluetteloissa on käyttörajoitus.

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenluettelot
        - Jäsenluettelot / 1948-1970 /
C Pöytäkirjat
D Toisteet
Da Kirjetoisteet
        - Kirjetoisteet / 1962-1976 /
Db Toimintakertomukset
        - Toimintakertomukset / 1934-1946 /
        - Toimintakertomukset / 1934-1964 /
        - Toimintakertomukset / 1956-1977 /
Dc Toimintasuunnitelmat
        - Toimintasuunnitelmat / 1961-1975 /
Dd Talousarviot
        - Talousarviot / 1938-1947 /
        - Talousarviot / 1959-1976 /
De Muut toisteet
        - Muutosilmoitukset / 1972-1976 /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
        - Saapuneet kirjeet / 1962-1976 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirjat / 1946-1957 /
        - Tilikirjat / 1958-1972 /
        - Tilikirjat / 1973-1977 /
Gb Tilinpäätökset
        - Tilinpäätökset / 1932-1946 /
        - Tilinpäätökset / 1958-1974 /
Gc Jäsenmaksuluettelot
        - Jäsenmaksuluettelot / 1969-1976 /
Gd Muut tiliasiakirjat
        - Muut tiliasiakirjat / 1962-1975 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Säännöt / 1951-1975 /
Hb Yhdistysrekisteriasiakirjat
        - Yhdistysrekisteriasiakirjat / 1974-1975 /
Hc Juhlatoimintaa koskevat asiakirjat
        - 30-ja 40-vuotisjuhlien asiakirjat / 1962-1972 /
M Suunnitelmat, tutkimukset ja muistiot
Ma Muistiot
        - Muistiot / 1963-1974 /