Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Ähtärin Keskustanaiset (Ähtäri)

Toiminta / elinvuodet:1958-
Historia:Osaston perustava kokous pidettiin 1958.
Muut:
Rajavuodet:1951-2005
Tietosisältö:
Määrä:0,27
Käyttörajoitukset:Luetteloissa, muissa toisteissa, muissa tiliasiakirjoissa ja muissa opintokerhotoimintaa koskevissa asiakirjoissa on käyttörajoitus.

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Jäsenluettelot
        - Jäsenluettelot / 1961-1971 /
        - Jäsenluettelot / 1969-1981 /
Bb Osanottajaluettelot
        - Kokousten osanottajaluettelot / 1976-1990 /
Bc Tilaajaluettelot
        - Lehden tilaajaluettelot / 1976-1995 /
C Pöytäkirjat
D Toisteet
Da Toimintakertomukset
        - Toimintakertomukset / 1960-1985 /
        - Toimintakertomukset / 1966-1970 /
        - Toimintakertomukset / 1971-1980 /
        - Toimintakertomukset / 1981-1989 /
Db Toimintasuunnitelmat
        - Toimintasuunnitelmat / 1965-1969 /
        - Toimintasuunnitelmat / 1970-1979 /
        - Toimintasuunnitelmat / 1980-1989 /
Dc Talousarviot
        - Talousarviot / 1965-1969 /
        - Talousarviot / 1970-1979 /
        - Talousarviot / 1980-1989 /
        - Talousarviot / 1985-1985 /
Dd Esityslistat
        - Esityslistat / 1959-1997 /
De Muut toisteet
        - Muut toisteet / 1962-1992 /
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet ja asiakirjat
        - Saapuneet kirjeet ja asiakirjat / 1963-1994 /
G Tiliasiakirjat
Ga Tilikirjat
        - Tilikirjat / 1961-1994 /
Gb Tiliotteet
        - Tiliotteet / 1993-1994 /
Gc Tilitositteet
        - Tilitositteet / 1995-1996 /
Gd Muut tiliasiakirjat
        - Muut tiliasiakirjat / 1959-1985 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Ha Säännöt
        - Säännöt / 2003-2003 /
Hb Opintokerhoasiakirjat
        - Muut opintokerhotoimintaa koskevat asiakirjat / 1967-1979 /
        - Opintokerhon pöytäkirjat / 1967-1968 /
        - Opintokerhon pöytäkirjat / 1969-1976 /
        - Opintokerhon pöytäkirjat / 1976-1984 /
Hc Juhlatoimintaa koskevat asiakirjat
        - 10-, 20-, 25- ja 30-vuotisjuhlien asiakirjat / 1968-1988 /
Hd Vaaliasiakirjat
        - Vaaliasiakirjat / 1976-1994 /
He Naistenpäivää koskevat asiakirjat
        - Naistenpäivää koskevat asiakirjat / 1994-1994 /
U Muut asiakirjat
Ua Painotuotteet
        - Lehdet ja kirjallisuus / 1951-1973 /
        - Lehdet ja kirjallisuus / 1974-1989 /
        - Lehtileikkeet / 1958-1986 /
Ub Muut asiakirjat
        - Muut asiakirjat / 1966-1966 /