Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Livojoen maamiesseura (Pudasjärvi)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:-
Muut:Tehtävät ovat siirtyneet Livokas ry:lle. Tietoja löytyy myös Livon kylähistoria-kirjasta: "Elettiinhän sitä ennenni".
Rajavuodet:1926-2001
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa luetteloita, pöytäkirjoja, kokouskutsuja, esityslistoja, päiväkirjan, sääntöjä, muistiinpanoja, vuosi- ja toimintakertomuksia, toimintasuunnitelmia, saapuneita kirjeitä, tiliasiakirjoja, ilmoituksia, ohjeita ja ohjelmia, historiikin, lomakkeiden mallikappaleita, tilastotietoja sekä muiden yhdistysten historiaa.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

B Luettelot
C Pöytäkirjat
Ca Kokouspöytäkirjat
        - Maamiesseuran- ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat / 1926-1996 /
Cb Kokouskutsut ja esityslistat
        - Kokouskutsut ja esityslistat / 1983-2001 /
Cc Päiväkirjat
        - Päiväkirja, maatalous- ja kotitalousneuvoja / 1926 /
D Toisteet
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneet kirjeet
        - Saapuneet kirjeet / 1926-1927, 1938 /
Eb Saapuneet yleiskirjeet ja esitteet
        - Oulun läänin Talousseuralta saapuneet yleiskirjeet ja esitteet / 1926-1949 /
Ec Kiitoskirjeet
        - Kiitoskirje 60-vuotispäivän muistamisen johdosta / /
G Tiliasiakirjat
Ga Päiväpää- ja tilikirjat
        - Päiväpääkirja, Tilikirjat / 1930-1937, 1958-1968, 1983-2000 /
Gb Tilintarkastuskertomukset
        - Tilintarkastuskertomukset / 1926-1930 /
Gc Tilitositteet
        - Tilitositteet / 1961-2000 /
H Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
U Muut asiakirjat