Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

Laitasaaren Marttayhdistys ry (Muhos)

Toiminta / elinvuodet:?
Historia:Yhdistys on perustettu vuonna 1918. Toiminnan alkuajoilta ei ole säilynyt asiakirjoja.
Muut:Laitasaaren marttayhdistys ry poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on jäsenistön hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen niin, että he omalta osaltaan voivat vaikuttaa kotien ja perheenjäsenten hyvinvointiin, elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Martat kokoontuvat säännöllisesti ns. marttailtoihin, joissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia asioita. Opintokerhotoiminta, tutustumismatkat ja asiantuntijavierailut ovat osa toimintaa. Martat harrastavat myös matkailua ja kulttuuritoimintaa. Varoja toimintaan hankitaan marttailtojen kahvi- ja arpajaismaksuista, kahvituksista, muonituksista, myyjäisistä ja erilaisten tapahtumien avulla. Laitasaaren marttayhdistys on Oulun marttapiiriliiton jäsen. Tämän kotitalousjärjestön katto-organisaationa toimii Marttaliitto.
Rajavuodet:1918-1997
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa päiväkirjan, luetteloita, pöytäkirjoja, lähetettyjen asiakirjojen toisteita, saapuneita asiakirjoja, tilikirjoja, lehtileikkeitä, kortteja, tiedotteita yms.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt