Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

SPR:n Muhoksen osasto ry. (Muhos)

Toiminta / elinvuodet:1951-?
Historia:SPR:n Muhoksen osasto on perustettu 7.2.1951. Yhdistysrekisteriin osasto merkittiin 1.3.1951. Perustajajäseniä oli 27. Osaston jäsenmäärä on vaihdellut 27 ja 400 välillä ja vakiintunut vuosien aikana 100 jäseneen.
Muut:Osastolla on puheenjohtaja ja hallitus. Vuosittain pidetään kevät- ja syyskokoukset. Toiminta-ajatuksena on haavoittuvien ihmisten elämän parantaminen inhimillisellä tuella. Keskeisiä toimintamuotoja ovat valmiustoiminta ja vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelu. Valmiustoiminta sisältää valmiussuunnitelmat katastrofitilanteiden varalta, avustustoiminnan omalla paikkakunnalla sekä ensiapuryhmän toiminnan esim. päivystys- ja etsintätehtävissä. Vapaaehtoiset sosiaali- ja terveyspalvelut sisältävät ystävätoiminnan, verenluovutus- ja nuorisotoiminnan. Varoja yhdistys saa jäsenmaksuhyvityksinä, avustuksina sekä arpajaisten, myyjäisten ja kirpputorin avulla. Osasto osallistuu myös valtakunnallisiin SPR:n keräyksiin, teemapäiviin ja tapahtumiin. SPR:n Muhoksen osasto noudattaa Punaisen Ristin periaatteita, joita ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.
Rajavuodet:1951-2001
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa luetteloita, pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, saapuneita kirjeitä, tilikirjoja, suunnitelmia.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt