Arkistonmuodostaja / arkisto

Palaa edelliselle sivulle

SPR:n Muhoksen osasto ry. (Muhos)

Toiminta / elinvuodet:1951-?
Historia:SPR:n Muhoksen osasto on perustettu 7.2.1951. Yhdistysrekisteriin osasto merkittiin 1.3.1951. Perustajajäseniä oli 27. Osaston jäsenmäärä on vaihdellut 27 ja 400 välillä ja vakiintunut vuosien aikana 100 jäseneen.
Muut:Osastolla on puheenjohtaja ja hallitus. Vuosittain pidetään kevät- ja syyskokoukset. Toiminta-ajatuksena on haavoittuvien ihmisten elämän parantaminen inhimillisellä tuella. Keskeisiä toimintamuotoja ovat valmiustoiminta ja vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelu. Valmiustoiminta sisältää valmiussuunnitelmat katastrofitilanteiden varalta, avustustoiminnan omalla paikkakunnalla sekä ensiapuryhmän toiminnan esim. päivystys- ja etsintätehtävissä. Vapaaehtoiset sosiaali- ja terveyspalvelut sisältävät ystävätoiminnan, verenluovutus- ja nuorisotoiminnan. Varoja yhdistys saa jäsenmaksuhyvityksinä, avustuksina sekä arpajaisten, myyjäisten ja kirpputorin avulla. Osasto osallistuu myös valtakunnallisiin SPR:n keräyksiin, teemapäiviin ja tapahtumiin. SPR:n Muhoksen osasto noudattaa Punaisen Ristin periaatteita, joita ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.
Rajavuodet:1951-2001
Tietosisältö:Arkisto sisältää muun muassa luetteloita, pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, saapuneita kirjeitä, tilikirjoja, suunnitelmia.
Määrä:-
Käyttörajoitukset:-

Arkistoyksiköt

B Luettelot
Ba Arkistoluettelo
        - Arkistoluettelo / 1951-2000 /
Bb Toimihenkilöluettelot (henkilökortit)
        - Toimihenkilöluettelot / 1972-1997, 1999-2000 / 1 nide
Bc Jäsenluettelot
        - Jäsenluettelot / 1969, 1992-1993, 1997-1998, 2000 / 1 nide
Bd Kurssilaisluettelot
        - Kurssilaisluettelot / 1961-1962, 1965-1971, 1974-1982, 1984-1989, 1993 / 1 nide
Be Luettelot jouluavustusta saaneista
        - Jouluavustusta saaneet / 1956 / 1 nide
Bf Muut luettelot
        - Muut luettelot / 1950-, 1960- ja 1980-luvuilta / 1 nide
C Pöytäkirjat
D Toisteet
Da Lähetettyjen kirjeiden toisteet
        - Lähetettyjen kirjeiden toisteet / 1979-1999 / 1 nide
Db Toimintakertomukset
        - Toimintakertomukset / /
Dc Toimintatilastot
        - Toimintatilastot / 1972-1985, 1987-1994, 2000 / 1 nide
Dd Valmiussuunnitelmat
        - Valmiussuunnitelmat / 1992-1999 / 1 nide
E Saapuneet asiakirjat
Ea Saapuneita kirjeitä SPR:ltä ja Oulun piiristä
        - Saapuneita kirjeitä SPR:ltä ja Oulun piiristä / 1957-2000 / 1 nide
Eb Saapuneita kirjeitä viranomaisilta ja muilta julkisilta tahoilta
        - Saapuneita kirjeitä viranomaisilta ja muilta julkisilta tahoilta / 1964-1993 / 1 nide
Ec Saapuneita kirjeitä yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä
        - Saapuneita kirjeitä yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä / 1969-2000 / 1 nide
G Tiliasiakirjat
M Suunnitelmat, tutkimukset ja muistiot
Ma Ensiapuryhmän toiminta
        - Ensiapuryhmän toiminta / 1980-1994 / 1 kansio
Mb Keräyssuunnitelmat
        - Keräyssuunnitelmat / 1982, 1987, 1990, 1992 / 1 nide
U Muut asiakirjat